Banco de Alimentos

Banco de Alimentos (BAQ) is de lokale voedselbank in Quito, ze zijn actief sinds 2002. De directrice is Alicia Guevarra, zij is contact persoon voor Plato para todos en ondersteunt het project. Zij is chemisch ingenieur en docent op de polytechnische universiteit in Quito. De voedselbank zorgt momenteel in Quito, met name in het zuiden van de stad, voor 485 families en 45 instanties, zoals scholen en weeshuizen, voor dagelijkse voeding. Hun doel is om voedselverspilling te verminderen, concrete acties te genereren en de voeding te herdistribueren naar mensen die in extreme armoede leven. Zij zijn van mening dat het probleem van de ondervoeding in Quito niet te wijten aan een gebrek aan voedsel maar dat dit te maken heeft met onjuiste verdeling en onnodige verspilling van goed voedsel. Het aantal begunstigden van BAQ is ongeveer 9000, dit is erg laag gezien de totale armoede en de omvang van Quito.

BAQ is een non-profit organisatie die streeft naar een toekomst zonder honger in Ecuador door de continue verbetering van hun managementmodel en de versterking van de banden tussen de productiesector en mensen in een situatie van voedselkwetsbaarheid. De voedselbank is verantwoordelijk voor het voorkomen van voedselverspilling door de donatie van producten die het einde van de marketingcyclus hebben bereikt maar nog niet zijn verbruikt. Deze donaties gaan met name via bedrijven die voedsel produceren en verkopen en via groothandelscentra. Bij BAQ werken 6 personen op vaste basis, veel van hen zijn verbonden aan de universiteit. Daarnaast hebben ze +/- 20 vrijwilligers, voornamelijk op zaterdag, die helpen met het inzamelen van voedsel. Ze zamelen ongeveer 5000 kilogram voedsel per week in van voornamelijk groothandelaren, supermarkten, markten en winkels. Het voedsel dat wekelijks aangeleverd wordt kan fluctueren, de totale hoeveelheid is naar verwachting stabiel, wel wisselt bijvoorbeeld wat voor soort groente en fruit aangeleverd wordt. Op basis van de beschikbare voeding worden menu’s samengesteld en bereid. Voordat het project start is binnen de gemeenschap participatie gestimuleerd en lokale moeders zullen helpen met het koken van de middagmaaltijden. Er zal een administratie bijgehouden worden over de begunstigden en participanten en een administratie over de hoeveelheden voeding die verwerkt worden. BAQ houdt toezicht op de werkzaamheden, adviseert en zorgt voor voldoende ondersteuning. Zij hebben er ook veel belang bij dat het een succesvol project wordt en de werkzaamheden uiteindelijk uitgebreid kunnen worden.